От какво зависи дълголетието?

Да живееш 90 или 100 години не е често срещано явление. Продължителността на живота зависи от изключително много фактори – генетична предразположеност, начин на живот, хранене, средата в която живее човек и т.н. Последни проучвания добавят още няколко фактора, които определят продължителността на живот. Един такъв определящ фактор е размерът на тялото – височина и килограми. Тези храктеристики оказват влияние повече при жените отколкото при мъжете. Проучването открива жени около и над 90 години, които са с ръст над средния и не са имали съществена промяната в килограмите след 20-годишна възраст (с изключение на бременност). При жените с повече килограми и по-нисък ръст не се наблюдава по-малка продължителност на живота. Такава връзка не е открита при мъжете. През 1986 г. е проведено проучване, включващо над 7000 норвежци, жени и мъже, на възраст между 55 и 69 години. Участниците били анкетирани за височината им, настоящото им тегло и теглото им на 20 години. Учените събрали информация и относно настоящата им физическа активност – разхождане на куче, градинска работа, разходки, джогинг, колоездене. Участниците били разделени в три групи – такива, които спортуват по-малко от 30 минути, спортуване между 30 и 60 минути и спортуване над 90 минути. Участниците в проучването били наблюдавани до края на живота им или до 90-годишна възраст. От 7807 участници, 433 мъжа и 994 жени доживели до 90 години. Фактори като тютюнопушене и употреба на алкохол също са включени в изследването. Резултатите при мъжете и жените се различават много, относно това как телесното тегло и височината повлияват продължителността на живота. Жените, които са запазили теглото си от 20-годишната си възраст или са натрупали малко килограми с годините са с по-голяма вероятност да живеят по-дълго, отколкото жените, които са натрупали много килограми. Оказва се, че и височината е съществен фактор. Проучването открива, че жените, които са ръст над 180 см са с до 31% по-голяма вероятност да доживеят до 90 години, сравнено с по-ниските жени. Докато при мъжете нито теглото, нито височината са определящи фактори относно продължителността на живот. Основни фактори при тях се оказват тютюнопушенето, приемът на алкохол и физическата активност.

Допълнителна информация